11 grudnia 2023

Tegoroczne projekty „Siatkarski Mistrz” i „Siatkarskie AS-y” finansowane były z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Mikrograntów Fundacji Orły Sportu.
Dziękujemy !